18-04-2012

Salter

På den lille 7-klassede skole, hvor vi var ansat de første år af vores lærerliv, og hvor vores børn også gik i skole, legede alle børnene i skolegården en bestemt leg. Det var faktisk alle, store og små, som legede sammen. Det var tit, når vejret var lidt ruskvejr, det var som børnene trængte til denne lidt vilde leg. En eller anden fandt på at gå ned i læskuret og højt og taktfast råbe: "Den-der-kom-mer-al-ler-sidst-skal-stå-til-SALTER!" De andre børn stemte i med råbet, og altså den der kom sidst, "stod" så midt i skolegården. Og så styrtede alle børnene frem og tilbage i skolegården, og den der stod, forsøgte at fange dem. Blev de fanget, gik de ind som fanger, og legen fortsatte til alle var fanget - eller til der blev ringet ind til næste time. Det var fantastisk at se på, at alle børn kunne deltage i legen på tværs af aldersklasser.