13-04-2012

Tag den ring og lad den vandre

En fødselsdagssangleg

Der er en, der skal lade ringen vandre. Alle de andre sidder på gulvet i en rundkreds med lukkede øjne og hænderne strakt frem, så de næsten danner en lille skål.

Den, der er oppe, skal have en fingerring skjult i hænderne, og så skal hun eller han gå rundt i kredsen og lade som om, at ringen lægges i hænderne på en, der sidder. I virkeligheden lægges ringen også i hænderne på en, men man skal fortsætte med at gå rundt og lade som om, man stadig har ringen. Imens synger alle et lille vers:

Legen afsluttes med følgende (Bodils kommentar):

Når vi legede "ringlegen", sang vi i rundkredsen ...jeg har ingen, og den der havde ringen, sang jeg har ringen, og så gik den, der var oppe rundt og lyttede og pegede ud.

Tag den ring og lad den vandre
fra den ene til de andre.
Ringen er skjult under bølgen, den blå.
Sig mig engang, hvem tænker du på?

Så siger den, der er oppe: "Luk øjnene op, så ser du det nok og tæl så til 10", mens der peges på de forskellige i kredsen.

Den der bliver nummer 10 skal gætte, hvor ringen er.

Hvis der gættes rigtigt, skal man være oppe næste gang. Ellers er det den, der har ringen, der er oppe.