13-04-2012

Flyv, lille påfugl

En fødselsdagssangleg

(børnene står i en rundkreds, en er inde og "flyver" rundt i kredsen, når hun tager sig en pige, kommer denne med ind i kredsen, og efterhånden er der mange i kredsen, og så starter man forfra).

1. Flyv lille påfugl,
hjemad vil du,
hjemad vil du,
hjemad vil du.
Flyv lille påfugl,
hjemad vil du,
hjem igen.

2. Tog sig en pige,
ib skib skalle,
akkemakke dalle,
ib skib skalle.
Tog sig en pige,
ib skib skalle,
akkemakke dalle.

3. Pigen hed Trille,
ib skib skalle,
... osv.


og forfra