Sanglege

13-04-2012

En fødselsdagssangleg

Der er en, der skal lade ringen vandre. Alle de andre sidder på gulvet i en rundkreds med lukkede øjne og hænderne strakt frem, så de næsten danner en lille skål.

Den, der er oppe, skal have en fingerring skjult i hænderne, og så skal hun eller han gå rundt i kredsen og lade som om, at ringen lægges i hænderne på en, der sidder. I virkeligheden lægges ringen også i hænderne på en, men man skal fortsætte med at gå rundt og lade som om, man stadig har ringen. Imens synger alle et lille vers:

Legen afsluttes med følgende (Bodils kommentar):

Når vi legede "ringlegen", sang vi i rundkredsen ...jeg har ingen, og den der havde ringen, sang jeg har ringen, og så gik den, der var oppe rundt og lyttede og pegede ud.

Tag den ring og lad den vandre
fra den ene til de andre.
Ringen er skjult under bølgen, den blå.
Sig mig engang, hvem tænker du på?

Så siger den, der er oppe: "Luk øjnene op, så ser du det nok og tæl så til 10", mens der peges på de forskellige i kredsen.

Den der bliver nummer 10 skal gætte, hvor ringen er.

Hvis der gættes rigtigt, skal man være oppe næste gang. Ellers er det den, der har ringen, der er oppe.

13-04-2012

En fødselsdagssangleg

(børnene står i en rundkreds, en er inde og "flyver" rundt i kredsen, når hun tager sig en pige, kommer denne med ind i kredsen, og efterhånden er der mange i kredsen, og så starter man forfra).

1. Flyv lille påfugl,
hjemad vil du,
hjemad vil du,
hjemad vil du.
Flyv lille påfugl,
hjemad vil du,
hjem igen.

2. Tog sig en pige,
ib skib skalle,
akkemakke dalle,
ib skib skalle.
Tog sig en pige,
ib skib skalle,
akkemakke dalle.

3. Pigen hed Trille,
ib skib skalle,
... osv.


og forfra


13-04-2012

Pigerne og drengene står i en rundkreds, en pige eller en dreng er inde i kredsen. Alle synger til pigen i kredsen: "Åh, Bodil vil du ride på livets glade landevej med (og her bestemmer kredsen hvem der skal være pigens udkårne) Jan ved din side. Svar ja eller nej?"

Så overvejer pigen, hvad hun skal svare, går hen til den udpegede, og enten sætter hun sig på hug eller også hopper hun højt. Hvis hun nu har svaret ja ved at hoppe højt i vejret, så svarer hun: "Ja, jeg vil gerne ride på livets glade landevej med Jan ved min side, for ham elsker jeg." (og altså hader hvis hun har svaret nej).

*glade hedder nogle steder brede og endda lange, men jeg mener, vi sang glade?

Denne sangleg var meget populær i nogle år i skolegården, gyseligt at få lov til at udpege kærester på denne måde. Men i sidste uge så jeg et indslag i tv om en handikappet pige, som var integreret i en almindelig klasse, og de legede denne sangleg, dog kun piger. Så den eksisterer altså stadigvæk. Den findes også i "Lystige viser for børn".