06-10-2016

Ren nostalgi

Henkogte pærer med flædeskum til dessert til enfødselsdag førsti oktober måned! Sådan som vi altidfik det "igamle dage". Ja helt sådan er detnuikke, for pærerne erbarekogt med sukker og vanilje,og såvarder både tilpærevælling, denne dessertog fyldivores grød, som vifikforleden på vores første nyindførte grøddag.