22-05-2019

Rehabilitering på Sundhedscentret

Jeg vil gerne her have lejlighed til at uddele ros! Jeg har i de sidste par måneder deltaget i et rehabiliteringsfprløb for KOLpatienter på Sygehuset i Nakskov. Jeg har ikke KOL, men min lungesygdom udarter lidt på samme måde, så jeg passede fint på holdet. Forløbet består af 2 ugentlige gange træning.gymnastik og styrke- og konditionstræning. Desuden er der en times undervisning i emner, som er relevante for folk med vejrtrækningsudfordringer. Træning og undervisning varetages af fysioterapeuter, sygeplejersker, ergoterapeuter, diætister m. fl. Og det er disse mennesker, som er målet for min ros. De har alle sammen været så dygtige, velforberedte, engagerede og gode til at få folk i gang og til at snakke med os og vejlede os. 

Det er et super tilbud, Lolland kommune har (ikke som den eneste kommune selvfølgelig), hold fast i det og hold fast i personalerne og behandl dem ordentligt, så der bliver her!