02-05-2019

I Ingemanns fodspor

Vi har været på sæsonafslutningsudflugt med vores litteraturkreds, og denne gang "gik" vi i Ingemanns fodspor. Først til Torkilstrup kirke og præstegård på Falster, hvor Ingemann blev født, og hvor graveren gav os en god og grundig vejledning i området. Dernæst kørte vi til Sorø, hvor Sorø Akademis bibliotekar vejledte og viste rundt, både til de deciderede Ingemann-steder, men ohSå på skolen generelt. Og da vi i disse år har nogle unge i familien, der går på gymnasiet der, er det spændende at få sat billeder på deres hverdagsomgivelser.

Det var en god og interessant udflugt, og vi fik aftalt den første læsning til efter ferien, så nu er der noget at glæde sig til igen.

Tak for i år til alle, ikke mindst "læreren"!