11-02-2019

Runde fødselsdage

Vi deltager glade og gerne i familie og venners fester, når de fejrer runde fødselsdage, men det er ikke rigtigt noget for os selv. Så da det nærmede sig med den første 70 års fødselsdag, var gode råd dyre. Men vi endte ved et komprimis bestående af en forlænget familieweekend i forbinydelse med selve fødselsdagen og så nogle vennekomsammener senere. 

Så vi drog af sted mod Marielyst, hele flokken, som nåede op på 20 mennesker, og installerede os i et af de store "lejrskolesommerhuse", med mad og lagkage og sutter og legetøj og yndlingspuder  - og ikke mindst badetøj! Der hører nemlig pool til disse store huse, så der blev badet igennem. Og vi fik snakket og sunget og holdt taler og delt gaver ud og snakket igen til langt ud på natten, hvor børn og "gamle" sov. Det var en sjov "fest", men selvfølgelig med masser af arbejde selvom vi fik slagteren til at lave fødselsdagsmiddagen, men det er jo også en god måde at være sammen på, når alle bare kaster sig ud i at hjælpe til. Nu har vi så fejret fødselaren spm far og ægtemand og far og svigerfar og morfar og farfar og broder og svoger og fætter. Så fejrer vi ham sammen med vennerne senere.