28-09-2012

Frivilligt arbejde

I dag er frivilligfredag, den dag hvor man gør opmærksom på alle de mennesker, som udfører en eller anden form for frivilligt, ulønnet arbejde. Der er 1,9 millioner mennesker, som på en eller anden måde indgår i dette arbejde i Danmark. Det overrasker mig, at det er så mange, men ikke at det mest er midaldrenede mennesker, der udfører dette arbejde, de har vel bedst tid og vil gerne føle, at de kan bidrage med et eller andet. Når man selv udfører ulønnet arbejde, synes man selvfølgelig, at det er et væsentligt bidrag, der ydes, men jeg kan nu ikke lade være med at tænke, at hvis man vekslede nogle af disse frivillighedstimer til "rigtigt, lønnet" arbejde, så ville vi ikke have 160.000 mennesker, som vi betaler for IKKE at arbejde - og de må vel at mærke ikke udføre frivilligt arbejde. Men det er et væsentlig bidrag, der ydes i samfundet, som der ser ud lige nu.

I Nakskov har vi et hav af genbrugsbutikker fx Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Frelsens Hær, Dansk Folkehjælp. Det kan undre - og ikke kun forklares med det smarte i at gå med retrotøj. Der er brug for disse butikker på Vestlolland, og alene på "strøget", vores gågade, er der to butikker, som i øvrigt ligger lige ved siden af butikker, som prøver at skabe sig en levevej ved at sælge nyt tøj til folk.  

Men inden for social- og sundhedsområdet er der også flotte tiltag. Vores gamle onkel har fået en besøgsven fra Røde Kors, flot at nogen påtager sig den opgave at underholde gamle mennesker.

Jeg synes, at dagen i dag er en god lejlighed til tænke over alle de mennesker, der kan og vil og gør.