19-09-2017

"Det er svært at finde gode bøger!"

Først bliver jeg vred - så ærgerlig, ked af det - og så vred igen! Min avis har en hel side om, at piger dropper læsning til fordel for at chatte! Og nu kører samme historie i radioen! Jamen altså, det er da en katastrofe, pigerne kommer til at lide voldsomt under det: dårligere til at læse, uvidenhed, dårligt sprog, begrænset verden, fortsæt selv listen. 

Men øjeblikkeligt tænker jeg selvfølgelig på nedskæringerne på skolebibliotekerne og uddannede skolebibliotekarer, og i øvrigt den almindelige nedvurdering af skolebibliotekarernes rolle. Nej, en "almindelig" lærer, uanset hvor fagligt dygtig vedkommende er, KAN ikke bare puttes ind på SKB en time eller to for at kitte skemaet sammen. Der skal engagerede, dygtige, uddannede skolebibliotekarer til, og de skal stå med bøgerne i hånden og formidle, åbne bøgerne for børnene, her pigerne, så får de dem også til at læse! En god dansklærer kan også gøre sit, men hun har jo nok af forberedelse i den almindelige undervisning, hvor det er skolebibliotekarernes opgave at læse og sætte sig ind i de nye bøger og så altså formidle dem. Giv flere timer til den afdeling, så vil det ikke være svært for pigerne at finde gode bøger, og så kan de komme i gang med at læse igen.