13-11-2016

Min barndom på Lolland

Så er bogen her, er digert værk på 417 sider i A4-format (med pæn stor skrift så ældre mennesker lettere kan læse teksterne!)

I fredags var der "release-party" på biblioteket i Nakskov, hvor bogen og nogle af "forfatterne" blev præsenteret, og hvor man kunne hente sit eksemplar, hvis man havde bidraget til løjerne. Så jeg fik også en bog med hjem og kan nu studere de andre 66 indlæg, der er i bogen. Den ældste bidragyder blev født i 1913 (!) 0g den yngste i 1980 (faktisk 2 dage før vores ene datter, vi lå på barselsafd. på Nakskov Sygehus sammen).

Der er rigtig mange gode historier med en masse detaljer om livet på Lolland gennem det 20. århundrede. Det er en stor dokumentationsmængde, som tilrettelæggeren bibliotekar Alfred Christensen, Nakskov, har været tovholder på. Sikke et arbejde. Billederne er også sjove at kigge på, men der er mange "fotografbilleder", sådan nogle julegavebilleder af børnene, incl. mine egne. Almindeli!ge mennesker fotograferede jo ikke så meget i hverdagen.

Der er læsestof til mange vinteraftener i lænestolen

PS Et godt stykke inde i læsningen vil jeg sige, at det er fantastisk, hvad folk har fået ud af hver deres 3-4 sider tekst. Der er så mange fine detaljer og interessante beskrivelser, at det er en hel lokalhistoriebog. Det bliver virkelig et værk, som fremover vil kunne bruges til at oplyse om "gamle dage".