16-08-2015

Turen til Mandø

Her kører vi på låningsvejen, der er kun godt en time til absolut højvande, så vi pjasker faktisk af sted i ret meget vand. Omgivelserne er det flade marskland med faskiner til at adskille området, "koste"  til at markere køreruten og masser af vadefugle, som fouragerer i vadehavet. Det er ikke klart sokskin, så kiggene ud over landskabet spiller i alle farver og giver gode, lange kig. Selv børnene er meget  optaget af køreturen,på vej ud til Mandø havde alle de store og halvstore børn fået lov til at sidde henne i traktorens førehus UDEN voksne. Det gik fint, men hold da op, hvor der blev vinket igennen på hele turen... På billedet er vi på vej tilbage til fastlandet, på vej derud havde vi kørt turen på havbunden, det var noget så flot. Selve opholdet på øen var styret af en guide, som fortalte om øen og naturen og sidenhen ledte os ned til det store foretagende, som skulle bespise masserne! Der var nemlig ekstra mange mennesker over denne dag, foruden vadehavsturisterne var der maratonløb på øen (fireenhalv gang rundt om øen), så her var virkelig mange mennesker.