25-01-2015

"Uden dig har kolde spekulanter

skabt en hverdag uden lys og luft, uden tid til børn og gamle tanter, uden fuglesang og blomsterduft." 

I dag faldt jeg over en overskrift i Politiken, "Salmer med masser af dans i". Det drejede sig om en fødselsdagsnotits, teolog og salmedigter Hans Anker Jørgensen fylder 70. Men det der gjorde teksten ekstra var, at jeg genkende nogle linjer fra den salme, som vi sang i kirken forleden til spaghettigudstjenesten. Nu fik jeg så noget baggrundsviden om denne digter, hans sociale engagement, hans mening med den specielle sprogrette måde at skrive salmer på (han mener at lixtallet på de gamle salmer er så højt, at det afskrækker mange mennesker fra at deltage), og hans sangbare melodier, har du hørt første vers, synger du hurtigt med på resten af salmen. Jeg havde i hvert fald en god salmesangsoplevelse der forleden dag, sammen med resten af Blovstrød! 

PS: lagde du mærke til, at der står pastagudstjeneste og ikke spaghettigudstjeneste på sangarket?  Forklaringen på det er, at dem der satte papiret sammen, var uenige om stavemåden af spaghetti, og derfor valgte de ordet pasta i stedet......