06-06-2014

D-dag

Den 6. juni er det 70 år siden, de allierede gik i land i Normandiet og dermed var med til at vende krigen i Europa. Jeg forestiller mig, at også i 2014 er der højtideligheder i Normandiet til minde om denne dag. Men der er sikkert ikke så mange veteraner tilbage til at aflægge mindesmærkerne et besøg.

Som dengang vi besøgte områderne - det var for 20 år siden i 1994, hvor det altså var 50 års dagen for D-dag. Vi tog til Frankrig på somerferie for første gang, og da Farmand er historiker, faldt det første valg på Normandiet. Vi skulle besøge alle de berømte steder, Omaha Beach, Point du Hoc, kirkegårdene osv. og der skulle fortælles og vises frem for vores store børn, som på det tidspunkt var 12, 14 og 18 år gamle. Og det blev en stor oplevelse, vi stod ved receptionen på en af de store kirkegårde og så rækker af veteraner, som skulle guides ud til bestemte gravsteder, nogle endda køres derud, vi så kirkegårdene med rækker efter rækker af hvide kors, ensartetheden kun afbrudt af en hvid Davidsstjerne indimellem, vi besøgte strandene og så resterne af landgangsanlæggene, og vi besøgte Point du Hoc og museet der. Der var masser af gamle mænd alle steder, som kom fra USA og Canada for at gense stederne. Størst indtryk på os voksne i hvert fald var den dag, vi besøgte Point du Hoc, vi stod lidt fra en gruppe af disse ældre mænd, den ene var i gang med nogle forklaringer og havde et stykke papir i hånden. Da papiret så fløj fra ham, blæste det lige hen for fødderne af os, og da vi leverede det tilbage, stoppede ejeren op og fortalte os, at han var canadier og havde været på stedet i de dage som minesøger, og papiret var en oversigt over mulige miner i området. Se det var historieundervisning, der ville noget! 

Vedr billedet: Fundet på nettet, men jeg prøver om jeg kan finde et fra vores egen tur dengang.