02-06-2014

Vedvarende energi

Vi har været på ekskursion med vores lokale vindmøllelaug til Thy, hvor vi så testmøller og et center for vedvarende energi. Hold da op nogle indtryk vi fik med hjem. Der er så mange muligheder selv i en ganske almindelig husholdning. Jeg var vildt optaget af et anlæg til at rense husholdningsspildevand. Det rensede vand skulle så øses op fra tanke, før man kunne bruge det. I stedet skulle det jo kunne ledes ind i systemet igen, så man kunne bruge det fx i toiletskyl, og ikke som nu hvor vi bruges DRIKKEVAND til at skylle med. Forsk videre så vi kan komme tæt på sådanne løsninger! 

Jeg synes godt, man kunne blive live ærgerlig over, at vores område ikke udviklede sådan et vindmølletestcenter. Vi var der et par timer, og det væltede ind med besøgende. Og hvis det havde været her, så havde de nok også besøgt både botanisk have og Langø og Albuen og sejlet på fjorden og ...

Stederne var Nordisk FolkeCenter for vedvarende energi i Hurup på Sydthy og Vindmølletestcentret ved Østerild i Nordthy.