01-05-2014

Politiken skriver positivt om Nakskov

 

I et tillæg til Politiken fra onsdag den 30.  april står en god, oplysende og frem for alt positiv artikel om Nakskov, eller rettere Nakskov havn. Der fortælles om den historiske udvikling af havnen og fjorden (indsejlingen) og det der sker i øjeblikket. Og så bliver der gjort opmærksom på, at havnen har haft en lidt anden udvikling end så mange andre havne, man har troet på en fremtid for havnen og derfor fx ikke plastret havnefronten til med boliger. Dette er jo medvirkende til de sidste beslutninger mht den nye Størstrømsbro og Vestas møllevinger plus de andre virksomheder, som er på havneområdet. Hvor kan vi v ære stolte af de dygtige folk, der har stået bag de beslutninger!

I artiklen gøres opmærksom på, at havnen er en identitetsskaber for byen (og oplandet), og det er rigtig nok, overalt bruges billeder af havnefronterne, når Nakskov skal markedsføres, og flot er det