26-03-2014

Storstrømsbroen

Det er et godt foto, jeg har fundet af Storstrømsbroen, ikke fra den vinkel, vi normalt ser den fra som regel på afstand fra Farøbroerne, men fra den vinkel, hvor jeg sandsynligvis så broen første gang, nemlig fra en sejlbåd på vej under broen. Så vi skal langt tilbage, vi sejler i Simona, min Far og Mor og min Lillebror og mig, og turen går nok til Vordingborg. Jeg er ikke ret stor og har i hvert fald ingen erfaring med perspektiv, så da vi nærmer os broen, stille og roligt for sejl, ser det jo ud til, at mastens højde langt overstiger de huller, hvor man kan sejle under broen. Min Far og Mor synes det er sjovt, at jeg ikke kan forstå det, men jo mere de morer sig, jo mere går jeg i panik, er overbevist om at der sker noget frygteligt, når vi når broen. De kan ikke berolige mig, og jeg falder først til ro igen, da vi uden problemer glider under den fantastiske bro. På billedet kan man se størrelsesforholdet mellem en sejlbåd og Storstrømsbroen.

Senere fik jeg det lært, for antallet af broer vi har sejlet under rundt om i Danmark er - anseligt.