23-11-2011

Hvordan bliver man Mormor?

Hvordan bliver man Mormor?

Altså bortset fra de indledende øvelser med forældrene…

Der findes en hel del bøger om dette at være bedsteforældre, også en som decideret handler om dette at blive Mormor. Det er for de fleste bøgers vedkommende rigtig god og klog læsning. Og så alligevel, for en generation eller to eller tre siden ville det vel have været aldeles utænkeligt, at man skulle læse om, hvordan man bar sig ad med at være bedsteforældre, det kom bare af sig selv, når det kom.

Når der så findes alle de bedsteforældreselvhjælpsbøger på markedet i dag, så hænger det måske sammen med, at der også stort set på ALLE andre områder også findes overdrevne mængder af selvhjælpsbøger.

Men først og fremmest tror jeg, at man tænker meget på sin egen Mormor (i dette tilfælde) for at finde ud af, hvad man vil med den nye rolle. Det forudsætter selvfølgelig, at man har haft en lykkelig barnebarn-Mormor-barndom, ellers vil det vel nok være noget med, at sådan vil man i hvert fald ikke være.

Her på siden har jeg lavet en ”Mormødre i familien” og her medtaget vores mormødre helt tilbage til min Mors Mormor. Af disse fire Mormødre er der desværre kun mig tilbage, og jeg er stadig ret ny i rollen. Men så langt tilbage, som jeg kan huske, har min Mor fortalt historier fra sine små ferier ovre hos sin Mormor og Morfar, dejlige, varme og sjove oplevelser, som kun kan inspirere en selv til at udfylde rollen som Mormor på en god måde.

I den periode, da vi ventede på det første barnebarn og lige efter fødslen, fandt min mand og jeg ud af, at vores tanker kredsede rigtig meget om vores egne oplevelser med vores bedsteforældre og faktisk for begges vedkommende vores mormødre (jeg har ikke kendt min Farmor).  Der dukkede så mange pudsigheder  og dejlige minder op, også fra vi var helt små. Min mand boede lige i nærheden af sin Mormor, mens jeg måtte rejse for at være sammen med min Mormor, eller hun kom til os. Men det er sjovt, at vi rykker tankerne tilbage til vores egne bedsteforældre i stedet for at tænke på det forhold, som vores børn havde til deres bedster.