18-03-2013

Når kommer våren vel?

Dette spørgsmål besvares fint i den gamle børnesang, hvor de sidste to vers lyder sådan:

Når kommer viben da?
Når først efter vintertide
vintergæk af sneen hvide
rejser sig med sine blade
og gør alle hjerter glade,
da kommer viben, da kommer viben!

Når kommer gækken da?
Når Gud Fader det behager,
vinker han den frem af ager.
Først når hans befaling falder,
først når han på blomsten kalder,
da kommer gækken, da kommer gækken!

 

Og hvis vi skal følge sangens rækkefølge, så er vi godt på vej, gækkerne har været her længe, og i weekenden kom viberne! Men, men - endnu er der et stykke vej, snestorme flere dage i træk i sidste halvdel af marts! Skolelukninger, aflysninger, fastkørte biler - det er jo helt og aldeles forkert.

Sådan et klima gider vi bare ikke!

Lad os nu få det forår!