16-05-2018

Bedstedag i børnehaven

Vi besøger Sarah i hendes børnehave, og vi er både Mormor og Morfar og Farfar og Badste, så Sarah har virkelig bedster på besøg denne sidste gang, inden hun skal starte i skole til august. Hun er en af de store nu, men det svarer jo også til, hvad vi andre har opdaget, at hun er blevet så stor det sidste halve års tid. Vi er sammen med børnene til deres morgensamling, og senere skal vi gennemføre det obligatoriske planteritual! Men der er også god tid til at "lege" med børneneog iagttage dem - OG snakke med de andre bedster og pædagogerne. Og ved frokosten efterfølgende får vi lejlighed til at tage afsked med pædagogerne! Nu skal der ske noget nyt. Mon der også er bedstedage i skolen?