25-05-2012

Bedsteforældredag i vuggestuen

I dag har vi været til bedsteforældredag i Simons vuggestue, Farfar, Bedste og Mormor. Det er et arrangement, som institutionen inviterer til hvert år i maj, og det er kun for bedster, forældre er slet ikke velkomne den dag. På invitationen bliver vi opfordret til at medbringe en blomst, som vi sammen med vores barnebarn kan plante i en af de store krukker, der står rundt om. Det er en rigtig god dag, hvor vi får lejlighed til at se lidt af børnenes hverdag, og da det er en integreret institution, er der store og små børn imellem hinanden, som planter og vander ( det er nok det sjoveste med alt det vand!). Og vi spiser vores medbragte frokost sammen med børnene og kan se, hvordan deres rutiner er, bl. a. med at sidde pænt og med at rydde ordentligt op bagefter.

Selvom vi af og til kan hente Simon i vuggestuen, så bliver det jo ikke ret tit pga. afstanden, men sådan en dag som i dag giver os et dejligt indblik i de små børns verden og hverdag.