28-06-2015

Simon 5 år

Simon fylder 5 år, og han får et par gode dage med fester og gæster og gaver. Sedlen skriver han just-in-case, vi skulle jo nødig glemme det der med de 5 år...