07-05-2019

Min Farfars skudsmålsbog

I gemmekassen fandt jeg min Farfars skudsmålsbog. Min Farfar blev født i 1888, og dermed var han udstyret med denne lille bog. Heri kan man læse, hvornår han blev konfirmeret, hvornår han flyttede fra sit hjem for at komme ud at tjene, hvornår han flyttede til Lolland osv. Det var præsten eller senere sognefogeden, der førte skudsmålsbøgerne for tyende. Bogen blev opbevaret hos arbejdsgiveren og først udleveret, når man skulle flytte igen. Loven blev indført i 1833, men fra 1867 blev det forbudt at indføje egentlige skudsmål, altså udtalelser om personens evner og opførsel. Men det var jo en måde at styre "de tjeneste ånder" på... I vores tilfælde fylder det os med gode tanker om de gamle, tænk vi har haft et liv sammen med disse bedsteforældre, som har levet for 130 år siden, fantastisk! 

I dag kan man jo stadig høre udtrykket, hans skudsmål osv, altså folks bedømmelse af ham.