16-04-2012

Skratskratterat og Sipsippernip

Der var en gang en konge, der havde tre sønner. Den ene hed Skrat, den anden Skratskratterat, og den tredie Skratskratteratskratskrirumskrat. Der var også en anden konge, der havde tre døtre. Den ene hed Sip, den anden Sipsippernip, og den tredje Sipsippernipsipsirumsip. Da de var blevet voksne, giftede den ene konges sønner sig med den anden konges døtre. Skrat fik Sip, Skratskratterat fik Sipsippenip, og Skratskratteratskratskrirumskrat fik Sipsippernipsipsirumsip. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.

Det var en af de historier, som min Morfar syntes var evigsjov at fortælle, da jeg var barn fx når min Mormor og jeg holdt mørkning. Så blev vi underholdt af min Morfar, som vandrede frem og tilbage i stuen, mens han fortalte. Den historie havde han lært udenad, da han gik i skole. Og hans fortælling mundede gerne ud, i at jeg skulle prøve at genfortælle historien med de tungebrækkende navne, og sjovt var det, når det lykkedes at komme igennem den.

Nu har vi fundet den frem til børnebørnene, selvom de nok er lidt små til den endnu.