20-08-2014

Det gamle skib

På gården ude ved Sletterne boede to småknægte, Morten og Peter, hos deres Far og Mor, Laurits og Marie. Drengene var småbrødre til fire storesøstre, men intet tyder på, at de på nogen måde var underkuede, snarere tværtimod. Og en af de ting, der kan understøtte dette, er det gamle skib. Skibet blev nemlig bygget til Morten, og det var hans Far, der var bådebygger. Morten har så leget med skibet nede ved stranden ved Sletterne. Sikke et legetøj! Da Morten blev voksen og selv fik børn, fik de også lov at lege med skibet. Men efterhånden voksede alle fra skibet, og det endte på loftet hos Morten og Marie. Her stod det så i en rum tid, faktisk mange år, indtil en ny dreng i familien opdagede det gamle skib oppe på Morfars loft. Det var da ret medtaget, men kunne nok vække interessen hos knægten, der var vant til at sejle i et meget større skib sammen med sin Far og Mor. Morfar ville sætte skibet i stand, og så skulle knægten have skibet at sejle med, når han alligevel var ved vandet. Skibet kom frem, og drengens Morfar gik i gang, reparerede hvad der trængte, malede skibet op i de oprindelige farver, mens drengens Mormor skulle tage sig af at sy nye sejl til fartøjet. Drengen, der nu er blevet et godt stykke ældre, fortæller:"Det gik ikke helt stille af sig, da Mormor og Morfar skulle ordne skibet. Morfar hersede med Mormor for at få hende til at lave sejlene præcis efter hans anvisninger, og riggen skulle Mormor jo også tage sig af. Men det lykkedes da til sidst at få skibet sejlklar! Og jeg fik skibet af Morfar! Jeg har et billede af, da jeg fik skibet!" Det billede vil vi gerne se, ikke? Og skibet eksisterer endnu og kan måske blive den næste ting fra familien, som ender på Fejø ømuseum.