16-02-2019

Kirstens far er en slags kunstner

han kan både tegne og male og bygge modeller af huse og lave lerfigurer Og sådan en figur laver han af en mand, som ligner ham selv, og som sejler i en jolle med sejl. Jollen vrider sig i vinden, og det ser lidt vildt ud. Den figur er nok lavet efter sådan en tur til Sildestrup strand, hvor Kirstens far har været ude at sejle i en jolle. Jeg elsker den figur og skal altid hen og kigge på den – og lige røre lidt – når jeg er ovre hos Kirsten. Jeg kan godt blive lidt misundelig på Kirsten, for hendes far arbejder på et trykkeri, og hun har altid papir og karton nok til at tegne på. Hjemme hos mig skal vi sørge for at gemme alt papir, indpakningspapir og æsker, så der er noget at tegne på.