24-09-2015

Strikkecafeen

Sidste vinter startede vi en strikkecafe op på Langø, meget hyggeligt med næsten eneste gamle bekendte, så der er god plads til snak. Meen det er jo strikkearbejderne, der er omdrejningspunktet. Sidste vinter lærte vi forskellige teknikker, blandt andet dominostrik. Nogen kan noget, som de så instruerer og hjælper os andre med. Vi havde et par besøg af nogle kreative mennesker, blandt andet en dame, som skærer knapper o. lign. af ben m. m. Der var også besøg af en dukkemager, desværre en dag, jeg ikke kunne komme. 

I år har vi aftalt, at vi skal komme nærmere ind på forskellige strikke- og hækleteknikker. Vi har snakket om at begynde med tunesisk hækling. Det har jeg kigget lidt på, men kan ikke rigtig kloges af det, så jeg glæder mig til at lære noget nyt.

Selskabet er så inspirerende, fordi alle har deres forskellige håndarbejder med og man ser hvad de har gang i og får ideer til fx garn eller adresser til køb. 

Jeg vil lægge de forskellige teknikker her, efterhånden som vi prøver dem af.