28-03-2015

Forårstegn

Vi må stadig finde tidspunkterne, hvor vinden kommer fra vest eller sydvest, så vi kan holde ud at være ude. Ellers er lugten fra nabogrisebondens gylle stadig så stærk, at jeg i hvert fald ikke kan være udendørs. Men i formiddag viste vindretningsappen, at der blev mulighed i et par timer, så var det bare med at se at komme ud i solen. Og foruden plantning af stedmoderplanter og forberedelse af nogle krukker til dahliaknolde, blev der også tid til lidt fotos af forårstegnene. Påskeliljerne er lige ved at springe ud og bliver sikkert flotte i påskeugen. Jeg nyder hegnet ud mod kørevejen til diget, som M. fik ordnet sidste weekend, han skar alt brombær ned, som han kunne finde og slæbte det efterfølgende ned til mosen til afbrænding. Det kan jeg ikke rigtig selv holde i ave mere. 

På billedet her ses i baggrunden den række af påskeliljer, hvide, som jeg satte foran terrassen. Der er store knopper i, men de er ikke så langt fremme som de gule.