29-05-2013

Svalerne

Vi har mange forskellige fugle, men her i foråret fylder svalerne meget. Vi har i nogle år ladet stå til mht svaleredebygning, fx i vores baghus, men det er et forfærdeligt svineri, så i år prøver vi på at få dem til at bygge andre steder. Så de flyver omkring ørene på os, når vi er ude i haven, og der er rig lejlighed til at studere fuglene og deres dygtige "flugt", lære noget om deres fødeemner og høre lidt om vejrvarsler i forbindelse med svaler. En dag lå der også en død svale neden for et af stuevinduerne, og så kunne vi jo begynde at lære noget om kredsløbet i naturen...